Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
คู่มือปฎิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ


อาชีพ
     ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป ดังนี้


ตารางแสดงอาชีพของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
หมู่ที่ ทำสวนยาง
(ครัวเรือน)
ทำนา
(ครัวเรือน)
รับจ้างกรีดยาง
(ครัวเรือน)
ทำนา / ทำไร่
(ครัวเรือน)
รับจ้างทั่วไป 
(ครัวเรือน)
เลี้ยงสัตว์ 
(ครัวเรือน)
รวม
1 139 10 143 - 54 - 346
2 120 - 120 120 - - 360
3 51 11 - - 46 44 152
4 91 81 - 91 - - 263
5 95 85 - - 135 - 315
6 88 80 97 80 - - 345
7 92 10 108 - 57 - 267
8 125 10 - - 78 78 291
9 77 21 - 73 - 71 242
รวม 878 308 468 364 370 193 2,581


หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
- โรงแรมแสนสุข (2)
- บริษัท สยามอินโดรับเบอร์ จำกัด
- บริษัท พัทเท็กซ์ ทีทีอาร์ จำกัด
- บริษัท พัทลุงพาราเท็กซ์ จำกัด
- บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสุกร จำกัด (มหาชน)
- โรงเลื่อยห้วยทราย
- บริษัท อิฐดี จำกัด
- อู่ ส.เซอร์วิส
- ร้านขุนพันธ์ ชาเลต
- ร้านกระท่อมขุนพันธ์
- ร้านครัวเพชรทอง
- โรงกลึง พ. การช่าง
- บ้านครูมินิมาร์ท


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
เลขที่ 196 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93170
โทรศัพท์ :
074-673826 โทรสาร :074-673826 อีเมล์ : 
admin@pabon.go.th
www.pabon.go.th