Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
คู่มือปฎิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (16 ก.ค. 2564)  
รับโอน(ย้าย)นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก. 1 อัตรา (15 ก.ค. 2564)  
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน (01 ก.ค. 2564)  
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยา , สารเสพติด และโทษพิษภัยจากยาเสพติด (29 มิ.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยา , สารเสพติด และโทษพิษภัยจากยาเสพติด (29 มิ.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญั... (30 เม.ย. 2564)
ข่าวประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 (24 มี.ค. 2564)
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) (24 มี.ค. 2564)
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) (24 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน (ภาษี) (24 มี.ค. 2564)
แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือต้องการความช่วยเหลือเป็... (18 ก.พ. 2564)
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ปี 2564 (04 ม.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำ... (22 ธ.ค. 2563)
จดหมายข่าว อาหารปลอดภัยจังหวัดพัทลุง (25 พ.ย. 2563)
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ประจำปี พ.ศ.2563 (18 พ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายอัตราใหม่ (18 พ.ย. 2563)
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2563 (11 พ.ย. 2563)
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (02 พ.ย. 2563)
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2563 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (31 ส.ค. 2563)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (28 ส.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ ... (23 ก.ค. 2564)  

ลงพื้นที่สำรวจถนนสายศาลาน... (06 ก.ค. 2564)  

นายอำเภอป่าบอนลงตรวจเยี่ย... (05 ก.ค. 2564)  

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อน... (30 มิ.ย. 2564)

กิจกรรม RE X- RAY เพื่อหา... (29 มิ.ย. 2564)

ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป... (25 มิ.ย. 2564)

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำ... (24 มิ.ย. 2564)

ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป... (15 มิ.ย. 2564)

ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป... (07 มิ.ย. 2564)

ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป... (30 เม.ย. 2564)

ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป... (28 เม.ย. 2564)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด... (08 เม.ย. 2564)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด... (07 เม.ย. 2564)

กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผ... (07 เม.ย. 2564)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด... (05 เม.ย. 2564)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด... (04 เม.ย. 2564)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด... (03 เม.ย. 2564)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด... (02 เม.ย. 2564)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด... (01 เม.ย. 2564)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด... (31 มี.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (02 ส.ค. 2564)  
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 (20 ก.ค. 2564)  
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (22 มิ.ย. 2564)  
สรปผลจจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 (13 พ.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (21 เม.ย. 2564)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 (21 เม.ย. 2564)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (05 มี.ค. 2564)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 (03 มี.ค. 2564)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 (04 ก.พ. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (04 ก.พ. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ... (11 ม.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (24 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง... (23 ธ.ค. 2563)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (18 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เรื่อง ประกาศร่างเอกสารจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอ... (18 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง... (03 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ (30 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เรื่อง ประกาศร่างเอกสารจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอ... (27 พ.ย. 2563)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 (16 พ.ย. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (04 พ.ย. 2563)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageดูผลโหวต


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
เลขที่ 196 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93170
โทรศัพท์ :
074-673826 โทรสาร :074-673826 อีเมล์ : 
admin@pabon.go.th
www.pabon.go.th