Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
คู่มือปฎิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญั... (30 เม.ย. 2564)  
ข่าวประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 (24 มี.ค. 2564)  
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) (24 มี.ค. 2564)  
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) (24 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน (ภาษี) (24 มี.ค. 2564)
แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือต้องการความช่วยเหลือเป็... (18 ก.พ. 2564)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ประ... (04 ม.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำ... (22 ธ.ค. 2563)
จดหมายข่าว อาหารปลอดภัยจังหวัดพัทลุง (25 พ.ย. 2563)
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ประจำปี พ.ศ.2563 (18 พ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายอัตราใหม่ (18 พ.ย. 2563)
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2563 (11 พ.ย. 2563)
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (02 พ.ย. 2563)
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2563 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (31 ส.ค. 2563)
การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ 2563 (28 ส.ค. 2563)
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ส่วนร่วม (17 ส.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน (10 ส.ค. 2563)
ประกาศอบต. ป่าบอน เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมของอบต. (01 ก.ค. 2563)
ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ประจำปี 2563 (30 มิ.ย. 2563)
กำหนดสมัยประชุมสมัยแรก ประจำปี 2564 (12 ก.พ. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป... (30 เม.ย. 2564)  

ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป... (28 เม.ย. 2564)  

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด... (08 เม.ย. 2564)  

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด... (07 เม.ย. 2564)

กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผ... (07 เม.ย. 2564)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด... (05 เม.ย. 2564)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด... (04 เม.ย. 2564)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด... (03 เม.ย. 2564)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด... (02 เม.ย. 2564)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด... (01 เม.ย. 2564)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด... (31 มี.ค. 2564)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด... (30 มี.ค. 2564)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด... (29 มี.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลั... (25 ก.พ. 2564)

ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป... (24 ก.พ. 2564)

ลงทะเบียนโครงการเราชนะ (22 ก.พ. 2564)

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที... (15 ก.พ. 2564)

ออกตรวจสถานประกอบกิจการที... (20 ม.ค. 2564)

ออกตรวจสถานประกอบกิจการที... (14 ม.ค. 2564)

โครงการรณรงค์ป้องกันและลด... (29 ธ.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (22 มิ.ย. 2564)  
สรปผลจจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 (13 พ.ค. 2564)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (21 เม.ย. 2564)  
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 (21 เม.ย. 2564)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (05 มี.ค. 2564)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 (03 มี.ค. 2564)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 (04 ก.พ. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (04 ก.พ. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ... (11 ม.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (24 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง... (23 ธ.ค. 2563)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (18 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เรื่อง ประกาศร่างเอกสารจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอ... (18 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง... (03 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ (30 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เรื่อง ประกาศร่างเอกสารจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอ... (27 พ.ย. 2563)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 (16 พ.ย. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (04 พ.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (08 ต.ค. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (17 ก.ค. 2563)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageดูผลโหวต


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
เลขที่ 196 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93170
โทรศัพท์ :
074-673826 โทรสาร :074-673826 อีเมล์ : 
admin@pabon.go.th
www.pabon.go.th