Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
คู่มือปฎิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

31 ส.ค. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

27 ส.ค. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564

26 ส.ค. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนำถุงยังชีพไปมอบให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

24 ส.ค. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมู่ที่ 8 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

24 ส.ค. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน มอบยาเวชภัณฑ์ น้ำดื่ม และข้าวกล่องให้แก่กลุ่มเสี่ยงที่กักตัวในพื้นที่ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 11 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

20 ส.ค. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

16 ส.ค. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้แก่กลุ่มเสี่ยงที่กักตัวในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน หมู่ที่ 3 ตำป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

16 ส.ค. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมู่ที่ 8 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

13 ส.ค. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

10 ส.ค. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน โครงการน้ำพระทัย พระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และร่วมรับมอบข้าวกล่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบปัญหา อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
เลขที่ 196 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93170
โทรศัพท์ :
074-673826 โทรสาร :074-673826 อีเมล์ : 
admin@pabon.go.th
www.pabon.go.th