Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
คู่มือปฎิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 เม.ย. 2564 พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564
24 มี.ค. 2564 พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน (ภาษี)
24 มี.ค. 2564 พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3)
24 มี.ค. 2564 พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1)
24 มี.ค. 2564 พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน ข่าวประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564
18 ก.พ. 2564 พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ สามารถไปลงทะเบียนโครงการเราชนะ
04 ม.ค. 2564 พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ประจำปี พ.ศ.2563
22 ธ.ค. 2563 พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564
25 พ.ย. 2563 พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน จดหมายข่าว อาหารปลอดภัยจังหวัดพัทลุง
18 พ.ย. 2563 พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายอัตราใหม่

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
เลขที่ 196 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93170
โทรศัพท์ :
074-673826 โทรสาร :074-673826 อีเมล์ : 
admin@pabon.go.th
www.pabon.go.th